FAQs

Product/Service

Who is Micro-money?

Ang Micro-money ay isang kumpanya na nakatutok sa micro-financing sa industriya ng pagpapautang ng pera at layunin naming magbigay ng pinakamahusay na propesyonal na solusyon sa iyong mga pangangailangan sa pananalapi sa Myanmar.

Nagbibigay kami ng mga premium na serbisyong pampinansyal sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan nang walang anumang mga kinakailangang collateral. Ang madaling paraan ng pag-apruba na may pinakamaikling panahon sa pagpoproseso ay magiging simple at mabilis.

Nagbibigay ang Micro-money ng isang makabagong paraan sa mga produkto ng Online Cash Advance na nagbibigay-daan sa amin upang umangkop sa iyong iba't ibang mga pangangailangan.

Ano ang service fee?

Pag na-aaprubahan, mayroong service fee na (Enter amount).

Ano ang service fee?

Pag na-aaprubahan, mayroong service fee na (Enter amount).

Mayroon bang interes kapag hindi ko binayaran ang aking utang?

Walang interes. Subalit, kapag hindi mo nabayaran ang iyong utang, kami ay magtatalaga ng “Debt Collections Agent” para singilin ang pera mula sa iyo. Lahat ng bayarin mula dito ay idaragdag sa iyong singilin.

May iba pa ba akong dapat bayaran?

Opo, may mga ligal na bayarin katulad ng consulting fees, transaction fees at service charges na kailangan bayaran.

Tungkol sa Loan

Sino ang pwedeng umutang sa Micromoney?

Ang Micromoney kasalukuyang nagpapa-utang sa mga sumusunod na indibiduwal:

 1. 22 to 60 taong gulang
 2. Filipino
 3. May trabaho
 4. Nakatira sa Pilipinas

Ano ano ang kailangan kong dokumento para makapag-apply ng loan?

You only need to provide the documents stated below:

 1. Salary slip
 2. Your NRC or Passport
 3. Update needed

Papaano ko malalaman kung aprubado ang aking loan?

Kapag naaprubahan ang iyong loan, makakatanggap ka ng text message o email mula sa main na nagsasabing ng susunod mong gagawin upang makuha moa ng cash mula sa iyong banko.

Papaano ko malalaman kung ako ay pwedeng mag-loan?

Ang desisyon sa iyong loan application ay ipapadala sa pamamagitan ng text message o email sa loob ng 1 o 2 araw mula sa pagkumpleto ng mga kinakailangang dokumento. Ang Mico-money ay pinag-aaralan ng patas at mabilis ang lahat ng aplikasyon.

Saan-saang lugar nagbibigay ng loan ang Micro-money?

Ay Micro-money ay kasalukuyang nagbibigay ng loan sa lahat ng Pilipinong nakatira sa Pilipinas.

I have not received loan verification message from Micro-money. What should I do?

Handa po kaming tugunan kayo. Maaari po lamang magpadala ng mensahe sa:

 1. E-mail: enquiry@micromoneymm.com
 2. Website: www.micromoneymm.com

What are the basic rules? Minimum days for each option?

Main Rules:

 1. Loan should be less 50% of salary.
 2. 1st loan – to bank account ONLY.
 3. Second loan – Bank account or Payment system.
 4. Minimum loan term to borrow bigger loan – 14 days of using money on current step.
 5. Next loan can be taken after 5 days previous loan is repaid.
 6. Each next loan or prolongation: +2more family contact person.

Tungkol sa pagtanggap ng pera

Kailan ko matatanggap ang aking loan?

Hinahangad naming na maibigay ang inyong loan sa loob ng 24 oras pagkatapos nitong maaprubahan. Kami ay magpapadala ng text message sa inyo kapag na-deposito na namin ang pera sa inyong bank accout o pagna-ipadala na ito sa remittance center.

Hindi ko natanggap ang pera. Ano ang kailangan kong gawin?

Kung kayo ay may problema sa pagkuha ng inyong loan, maari po lamang na magpadala ng mensahe tungkol dito sa

Message us on Facebook:

 1. E-mail: enquiry@micromoneymm.com
 2. Website: www.micromoneymm.com

Pagbabayad ng loan

Kailan ko kailangan bayaran ang aking loan?

Nakalagay sa inyong kontrata ang lahat ng mga detalye tungkol sa inyong loan at kung kalian kailangan bayaran ito. Iminumungkahi naming na bayaran ang inyong loan ng mas maaga sa takdang petsa upang hindi ito madgdagan ng penalty.

Papaano ako magbabayad ng aking loan?

Make instant transfer through

 • bank domestic remittance
 • payment system
 • online internet banking.
 • ATM Bank Card Transfer

Pwede ko bang bayaran ito ng mas maaga?

Opo, maaari nyong bayaran ang inyong loan ng mas maaga sa nakatakdang petsa upang hindi kayo magbayad ng penalty.

Pwede ba akong magbayad ng lagpas sa petsa?

Iminumungkahi naming na bayaran ang inyong loan ng mas maaga o sa takdang petsa. Kung ito’y hindi mababayaran, magkakaroon kayo ng karagdagang bayarin mula sa Debt Collection Agency.

Others

Papaano ako makaka-utang muli?

Kami po’y nagpapasalamat sa inyong tiwala at patangkilik sa aming pagbibigay serbisyo upang matulungan kayo sa inyong panandaliang pinansyal na pangangailangan. Para patuloy namin kayong maserbisyuhan, maari po lamang na mag-apply online sa aming website. Kayo po ay maaaring mag-loan muli. Kung kayo ay may mabuting loan record sa amin, mas madali ang inyong pag-loan muli. Maari po lamang na tumawag sa (enter number) at sabihin sa aming Customer Service Representative na gusto ninyong mag “reloan”. Maraming salamat po.