3 Simpleng Hakbang para mag-loan

Step One:

Mag-apply Online

Pumunta sa homepage ng Micromoney.
i-adjust ang halaga na gusto mong hiramin mula sa Micromoney.
Ibigay ang iyong email address at telepono at pindutin ang “Apply now”.
Ibigay ang lahat ng kailangang impormasyon. Huwag kalimutan na mag-upload ng iyong ID at Bank Account.
Pindutin ang "Finish".
Hintayin lamang ang aming tawag sa loob ng 10 oras.
1 - Ang utang ay mas mababa dapat sa 40% ng iyong sweldo.
2 - Ang unang utang sa direkta sa Banko.
3 - Pangalawang utang ay sa Banko o Payment system.
4 - Pinakamaliit na pautang sa loob ng 14 na araw ng paggamit ng pera.
5 - Maaaring umutang muli pagkatapos ng 5 araw matapos bayarang ang unang utang.
6 - Ang bawat susunod na utang ay kailangan ng karagdagang contact person sa pamilya.

Step Two:

Maghintay ng pag-apruba

Hintayin lamang ang aming tawag sa loob ng 6 na oras.
Malalaman ang iyong aprubadong halaga sa aming tawag.
Sa puntong ito, kailangan namin ng iba pang impormasyon para tuluyang ma-aprubahan ang iyong loan.

Step Three:

Tanggapin ang Pera

- To receive from Bank Transfer, you must have a bank account in one of the following banks – KBZ, CB and AYA. If you don’t have yet, you’re recommended to apply for one. To apply for a bank account, please go to nearby branch of KBZ(or)CB(or)AYA. All you need is your NRC card.
- You bank account number is written on the first page of the book. It usually contains16 or 17 numbers.
- You have to give this information to us and we will transfer the money directly into your bank account.

- We can also pay in other payment methods such as OK$, WaveMoney and MyKyat.
- You can download the mobile apps for those payment systems from their websites. (Recommendation – you should use only one payment system)
Download OK$
Download WaveMoney
- Your phone number is your account number.
- You have to give us this information so that we can transfer the money to you.
- Once you receive it, you can withdraw the money from nearby agent of those payment systems.

- To receive my this method, you will have to go to nearby CB(or)KBZ(or)AYA Bank.
- We will ask your NRC number from you and you will have to give us the correct information (your name on the card and the card number).
- And then we will transfer the money to the bank you provided us.
- Go to the bank together with your NRC card and withdraw the money!